İkizce Belediyesi, temel iş sağlığı ve güvenliği konusunda da eğitimlerine devam ediyor. Bu kapsamda İkizce Belediyesi tüm birim müdür ve çalışanlarına yönelik Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi düzenlendi. İş güvenliğine büyük önem veren İkizce Belediyesi, çalışanlarının iş güvenliği ve sağlığı konusunda düzenlediği eğitim programları ile bilgilendirmeye devam ediyor. İkizce Halk Eğiti Müdürlüğü tarafından bu kapsamda 2 gün sürecek eğitim programı ile ilgili bilgiler veren İş Güvenliği Uzmanı İbrahim Hakan GÜN,  Temel iş sağlığı ve güvenli eğitimi, iş başı yapan arkadaşlarımız ve çalışan arkadaşlarımız, çalışma esnasında başına her hangi bir meslek hastalığı ile iş kazasının gelmemesi için alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirme eğitimi verildi.

    İş güvenliğinin hukuksal boyutunu da anlatan İbrahim Hakan GÜN,  Her çalışma ortamında işverenlerin ve işçilerin sorumlulukları vardır. İşverenler önlemleri almalı, çalışanları bilgilendirmeli, gerekli eğitimleri vermeli, çalışanlarla işbirliği yapmalı, gerekli denetimleri yapmalı, kayıt bildirim zorunluluğunu yerine getirmelidir. Çalışanlar ise işverenin aldığı işe sağlığı güvenliğine uymalı, işyeri malları düzgün kullanmalı, iş sağlığı güvenliği faaliyetlerine katılmak zorundadır. Herkes kendi güvenliğinden sorumlu, fakat yanınızda çalışanları da uyarmak sizlerin görevidir dedi.