Osmanlı Devletinde Yeniçeri Ocağının kaldırılmasıyla birlikte meydana gelen boşluğu doldurmak amacıyla 10 Nisan 1845 yılında Polis Teşkilatı kurulmuştur. 10 Nisan gününün içinde bulunduğu hafta,  bu nedenle ülkemizde Polis Haftası olarak kutlamaktadır.

Türk Polis Teşkilatı; ülkemizin bölünmez bütünlüğünü koruma ve kollama görevi başta olmak üzere, halkımızın can ve mal emniyetini koruma, huzur ve güven ortamını tesis ve temin etme, suç işlenmesini önleme hususlarında, yasalar çerçevesinde verilen her görevi canı pahasına yerine getirmektedir.

Bu vesileyle, kuruluşunun 173. yıldönümünde bulunduğumuz Türk Polis Teşkilatı mensuplarının Polis Haftasını kutluyor, gazilerimizi saygıyla selamlıyor, şehitlerimizi rahmetle anıyorum.