İKİZCEBELEDİYESİ
İkizce Belediyesi
Ekonomisi
08.01.2021 13:25:11

TARIM VE ARAZİ DURUMU

 

          İkizce İlçesi'nde arazi yer yer dağlık ve derin vadilerle kaplıdır. İlçenin ekonomisi tarıma dayanır. Fındık ve tarım ziraati başlıca sektör olarak yıldan yıla artmaktadır. Yörede en büyük payı fındık üretimi almaktadır. Fındık bahçelerinin toplam alanı 80 milyon metrekaredir. Yıllık ortalama üretim 10.000 ton civarındadır. Fındık ticaretinin yanında fasulye, patates, mısır, pancar vb. gibi çeşitli ürünlerin yetiştiği ilçemizde sebze sebze tarımının da her çeşidi bulunmaktadır. fındık dışında yetiştirilen ürünler kişisel ihtiyaçlar içindir. Fındık üretiminin yanında seracılığa da önem verilmektedir.
           İlçemizde otlak, mera gibi alanlar bulunmamaktadır. Hemen hemen her alan sahipli ve koruma altındadır. İlçede ve bölgede ormanların azaldığı, fındık bahçelerinin çoğaldığı görülmektedir. Fındık ilçenin ekonomik kaderine damgasını vuran tek üründür. 

 

HAYVANCILIK


           Hayvancılık çiftçi ailesinin en önemli gelir kaynağı olmasına rağmen gereken önem verilmemektedir. İlçemizde eti, sütü için sığır cinsi, gücünden yararlanmak için at, eşek ve katır yetiştirilir. İlçemizde arıcılık ileri seviyede yapılmakta olup; yörenin kendine özgü kestane balı bir hayli meşhurdur. Arıcılık için tek tehlike fındık ilaçlarının yapılmaya başlandığı olup, bu dönemde arıcılar yayla adı verilen yerlere arılarını götürmektedirler.

 

TİCARET

 

İlçede ticaret hareketli ve canlıdır. Özellikle Salı günleri çevre yerleşim yerlerinden insanların buraya gelmeleri canlılığı artırmaktadır. İlçe ticareti Ordu'dan çok Samsun İli ile daha çok olmaktadır. İlçede ticaret Eylül ve Ekim aylarında daha çok canlıdır. Sebebi de fındık dönemi olmasıdır.

Published at 20.04.2024 14:16:35, Powered By RediCMS(www.redicms.com)0ms