İKİZCEBELEDİYESİ
İkizce Belediyesi
Etik Komisyonu
08.01.2021 00:00:00

               Başkanlığımızda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Başkanlığımız bünyesinde Başkanlık Makamının 07/09/2021 tarih E.1182 sayılı Başkanlık Olur'u ile Etik Komisyonu kurulmuştur.ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ


Komisyon Başkanı: Tülay AKTAŞ / Belediye Başkan Yardımcısı 

 

Komisyon Üyesi    : Selahattin YILMAZ / Yazı İşleri Müdür Vekili


Komisyon Üyesi    : Hasan BAYIR / Mali Hizmetler Müdürü


ETİK KOMİSYONUNUN GÖREVİ- Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek

- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak

- Etik uygulamaları değerlendirmek


ETİK İLKELER;


- Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

- Halka hizmet bilinci

- Hizmet standartlarına uyma

- Amaç ve misyona bağlılık

- Dürüstlük ve tarafsızlık

- Saygınlık ve güven

- Nezaket ve saygı 

- Yetkili makamlara bildirim

- Çıkar çatışmasından kaçınma

- Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

- Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 

- Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

- Savurganlıktan kaçınma

- Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan 

- Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

- Yöneticilerin hesap verme zorunluluğu

- Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

- Mal bildiriminde bulunma


Published at 20.05.2024 08:31:35, Powered By RediCMS(www.redicms.com)0ms