İKİZCEBELEDİYESİ
İkizce Belediyesi
Etik Komisyonu
08.01.2021 13:01:31

Başkanlığımızda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere; Başkanlığımız bünyesinde Başkanlık Makamının .../.../...... tarihli Olur'u ile Etik Komisyonu kurulmuştur.

 

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

 

Komisyon Başkanı: Osman KAYGI / Belediye Başkanı

Komisyon Üyesi    : Selahattin YILMAZ / Yazı İşleri Müdür Vekili

Komisyon Üyesi    : Hasan BAYIR / Mali Hizmetler Müdürü

 

ETİK KOMİSYONUNUN GÖREVİ

 

- Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek

- Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak

- Etik uygulamaları değerlendirmek

 

ETİK iLKELER;

 

- Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

- Halka hizmet bilinci

- Hizmet standartlarına uyma

- Amaç ve misyona bağlılık

- Dürüstlük ve tarafsızlık

- Saygınlık ve güven

- Nezaket ve saygı 

- Yetkili makamlara bildirim

- Çıkar çatışmasından kaçınma

- Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

- Hediye alma ve menfaat sağlama yasağı 

- Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı

- Savurganlıktan kaçınma

- Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan 

- Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

- Yöneticilerin hesap verme zorunluluğu

- Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

- Mal bildiriminde bulunma

Published at 16.04.2021 13:45:33, Powered By RediCMS(www.redicms.com)0ms