İKİZCEBELEDİYESİ
İkizce Belediyesi
İLÇENİN TARİHİ
08.01.2021 13:19:42

Bugün İkizce olarak bilinen yerleşim biriminin son zamanlarda yapılan araştırmalara göre ortaya çıkışı Rum Pontus Devleti dönemlerine rastlar. (1204-1461)
İkizce'nin Anadolu Selçuklu Beylikleri döneminde merkezi Niksar'da bulunan Taceddinoğulları Beyliği'nin eline geçtiği rivayet edilmektedir. Yörenin tamamen türkleşmesi Fatih Sultan Mehmet'in Rum Pontus Devleti'ni ortadan kaldırması ile gerçekleşmiştir. (1461)


            İkizce'nin tarihini araştırdığımızda Selçuklular döneminde yörede yaşayan yerlilerin Lalaoğulları adı altında bir beylik kurdukları rivayet edilir. Bu rivayete göre yöreye Lala adı verilmiştir. Bugün İkizce olarak bilinen yerleşim biriminin asıl gelişmesinin Osmanlı Lale Devri'ne rastladığı söylenmektedir. (1718-1730) Osmanlı vezirlerinden Lala Paşa'nın bir seferi sırasında bugünkü Ulu Camii olarak anılan Eski Camii'nin yanındaki düzlükte konakladığı ve konaklama esnasında yöre halkının kendisini karşılayarak demet demet lale sundukları rivayet edilmektedir. Lala Paşa kendisine gösterilen bu ilgiden memnun kalmış, ve memnuniyeti belirtmek içinde bu yöreye Lale ismini vermiştir. Zamanla yöre insanları tarafından Lale ismi Laleli olarak kabul görmüştür. 1920 yılına kadar yörede Rumlar, Ermeniler ve Türkler birlikte yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Ancak 1461 yılına kadar karma bir yönetim şekli olduğu, 1461 yılından sonra da yönetimin Türklerin eline geçtiği rivayet edilir. Bu gün hala pek çok arazi Rum ve Ermeni isimleri ile anılır.
Hacikevi yanı, Papazevi yanı gibi. Rumlar tarafından 1896 yılında yapılan Keriş Köprüsü günümüze kadar gelen Rum yapıtlarındandır.


          Yörede yaşayan Rum ve Ermenilerin İstiklal savaşından sonra yöreyi terk etmeleri ve bazı Türk kabilelerinin köy dışına göç etmeleri neticesinde köyün nüfusu azalmış ve nüfus azalınca da köyün ileri gelen kabileleri Laleli köyünün çevresi ile birleşerek yeni bir köy oluşturulması gerektiği görüşünü ortaya atmışlar ve köyün adını Laleli Mea Beyneli olarak değiştirmişlerdir. (Arapçada Mea ile Beyneli çevresi demektir.) Laleli Mea Beyneli ismi zamanla Laleli Mabeyceli olarak şive değişikliğine uğramış, 1957 yılına kadar Laleli Mabeyceli  olarak devam etmiştir.

 
          1957 yılında bakanlıkça yörenin adı İkizce olarak değiştirilmiştir. 1959 yılında İkizce?de ilk pazar yeri kurulmuştur. 1968 yılında Jandarma Karakolu, 1969 yılında orta okul, 1972 yılında belediye kurulmuştur. Daha sonra Sağlık Ocağı, P.T.T. şubesi, Tarım Kredi Kooperatifi kurulmuştur. 1980 yılında lise açılmış 1980-1981 yılında öğrenime başlamıştır. 1987 yılında ise ilçemize T.C. Ziraat Bankası?nın bir şubesi açılmıştır.

 

20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı resmi gazetede ise 130 ilçe kurulması hakkındaki kanun yayınlanarak aşağıdaki kasaba ve köyle bağlanarak İkizce resmen ilçe olmuştur. 20 Mayıs 1990 tarih ve 20523 sayılı resmi gazetede ilçeliği yayınlanmış olup 1991 yılında İlk Kaymakam resmen göreve başlamıştır.

 

2010 yılında Yüksekokul yaptırma ve Yaşatma Derneği kurulmuş ve arazi alımı yapılarak Ordu Üniversitesine devri yapılmıştır. 31.03.2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu?nun 2547 sayılı Kanun?un ile 2880 sayılı Kanun?un değişik 7/d-2 maddesi hükmü uyarınca İlçemizde Ordu Üniversitesine bağlı olarak İkizce Meslek Yüksek Okulu kurulmuştur. Finans-Bankacılık ve Sigorta, Sağlık Bakım Hizmetleri, Terapi ve Rehabilitasyon ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü olmak üzere dört bölümden oluşmaktadır.   

 

İkizce?nin kuruluşunda ve gelişmesinde emeği geçen şahıslar olarak Hasan KALYONCU, Ali TOPÇU, Azmi YILMAZ, Yusuf ÇELİK, Hasan YILMAZ, Yusuf KIŞLA, Bahri KALYONCU, Asım OVALI, Yakup KAYGI,Yusuf ALTUN,Salim AKKAYA, Birol KAYGI, Mustafa YILMAZ ve Bahri SÖĞÜT zikredilebilir.

Published at 20.05.2024 08:46:46, Powered By RediCMS(www.redicms.com)0ms