İKİZCEBELEDİYESİ
İkizce Belediyesi
Yazı İşleri Müdürlüğü

Selahattin YILMAZ / Yazı İşleri Müdür V.

GÖREVLERİ    :
Belediye Meclisi ile ilgili görevleri:
5393 sayılı Yasanın Belediye Meclisine yüklediği sorumlulukları yerine getirilmesinde koordinasyon görevi yapar,
Meclis Toplantılarını süresi içinde ilan edilmesini sağlar,  Meclis Toplantı tutanaklarını tutar,
Toplantıları kayda alır, kayıttan kaset ve çözümlemesini yapar ve arşivler
Meclis Kararlarının yazılmasını sağlar, ilgili mercilerin onayını aldıktan sonra karar asıllarını ilgili birimlere intikalini sağlar ve bir nüshasını arşivler.
Meclis Kararları ve gündemini internette yayınlatır.
Belediye Encümeni ile ilgili görevleri:
Belediye Başkanı adına, Belediye Encümeninde görüşülmesi için havale edilen evraklar doğrultusunda Encümen gündemini hazırlamak,
Belediye Encümeninin almış olduğu kararları karar defterine yazmak ve ilgili onaylardan sonra karar suretlerini tekliflerin geldiği birimlere ulaştırmak.
Genel evrak kayıt ile ilgili görevleri:
Belediye Başkanlığına kamu kurum ve kuruluşlardan gelen evrakların kaydını yapmak ve ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.
Belediye Başkanlığına vatandaşlar tarafından verilen dilekçelerin kaydını yapmak ve  ilgili birimlere zimmet karşılığı teslim etmek.
Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların posta zimmet defterine işlenerek PTT'ye kurye vasıtası ile zimmet karşılığı teslim etmek.
Evlendirme Memurluğu ile ilgili görevleri:
Resmi nikâh başvurularını almak, nikâh işlemi için gerekli olan evrakın temin edilmesini sağlamak,
Başvurular hakkında yürürlükteki mevzuatın öngördüğü incelemelerin yapılmasını sağlamak,
İnceleme sonucunda evrakları tamam olan ve evlenmelerine yasal engel bulunmayan başvuru sahiplerine nikâh günü vermek, Belediye Başkanının yetki verdiği yetkililerce nikâh akdinin yapılmasını sağlamak,
Yapılan nikâh akitlerini Nüfus Müdürlüğüne bildirmek,
Nikâh akitlerinin kayıt ve belgelerini mevzuata uygun olarak tutmak, arşivlemek ve muhafaza etmek,
Arşiv ile ilgili görevleri:
Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre belediyenin arşiv hizmetlerini yürütmek.
Diğer Görevleri:
Belediye Başkanlığı tarafından verilen yazışmaları yapmak. 

Published at 20.05.2024 08:52:18, Powered By RediCMS(www.redicms.com)0ms