İKİZCEBELEDİYESİ
İkizce Belediyesi
Zabıta Amirliği

Ali SEKMEN / Zabıta Komiseri V. 

Görevleri
Belediye Zabıtasının görevleri ana başlıklar halinde şunlardır:

Tüketicinin korunması kanununa göre yapılan çalışmalar,

Zabıta Amirliğine gelen vatandaş şikayetlerinin değerlendirilmesi,

Semt pazarı ve diğer gıda maddeleri alış verişi yapılan müesseselerin denetimi,

Çevre koruma kanununun yüklediği sorumluluklar,

İlçe sağlık müdürlüğü ile birlikte gerçekleştirilen denetim çalışmaları,

Gayrisıhhi müesseselerin denetlenmesi,

Gayrisıhhi müesseseler dışındaki müesseselerin denetlenmesi,

Kaçak ilan ve reklamın önlenmesi,

Seyyar satıcılarla mücadele,

Ana arter ve yol meydan işgallerinin kaldırılması ve kontrolleri,

Dilencilerle mücadele,

Ana arter ve yol meydanlarda trafik park düzenlemesi yapmak,

Kaçak et denetimleri,

Kaçak inşaat ve gecekondu denetimi,

İmar kanunun yüklediği sorumluluklar,

Ana arterlerde kazı çalışmaları denetimi ve kontrolü,

Yoksulların, yaşlıların ve asker eşlerinin memleketlerine sevklerinde yardımcı olunması.

Published at 23.06.2024 21:31:26, Powered By RediCMS(www.redicms.com)0ms